Menu Sluiten

Privacyverklaring

Om uw privacy te waarborgen houdt Deining zich aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat ik zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omga en ervoor zorg dat onbevoegden hiertoe geen toegang hebben.

Deining, gevestigd aan Roeselarestraat 60, 1066 SX Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Roeselarestraat 60, 1066 SX Amsterdam
T: +31 618936051
W: https://www.deining.amsterdam

Ellis Klijn is de Functionaris Gegevensbescherming en is te bereiken via ellis@deining.amsterdam.

Persoonsgegevens

Deining verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de reguliere bedrijfsvoering, doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze informatie zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact
Bijzondere persoonsgegevens

Deining verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid

Doeleinden

Deining verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen in de dienstverlening
 • Het aanleggen van een dossier met daarin een toestemmingsverklaring, behandelingsovereenkomst en de aantekeningen die gemaakt worden tijdens of na de behandelingen
 • Het opstellen van een factuur en vervolgens afhandelen van uw betaling

En met uw nadrukkelijke toestemming:

 • Andere zorgverleners te informeren; bijvoorbeeld bij doorverwijzing of na afronding van de therapie

Bewaartermijn

Deining bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle voornoemde persoonsgegevens worden voor een termijn van 20 jaar bewaard in het kader van de wettelijke bewaarplicht van medische dossiers.

Delen met derden

Deining verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deining gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U mag Deining vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Beveiliging

Deining neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.